Easymount voor schuin dak - staal

Voor een zo optimaal mogelijke benutting van het dakoppervlak is een flexibel montagesysteem gewenst. Het montagesysteem Easymount van Freenergics Solar Supplies is modulair opgebouwd en daardoor toepasbaar op alle soorten schuine en platte daken en geschikt voor alle typen zonnepanelen.

Als het gaat om schuine daken van staal, zoals met damwandprofiel, dan maken we gebruik van stokschroeven of BI-metaalschroeven en adapterplaten voor de bevestiging van de montagerail van Easymount.

Industrieweg 7A  | 5281 RW Boxtel | t 0411 - 68 97 25 | f 0411 - 67 13 22 | info@solar-supplies.nl