Easymount voor schuin dak - shingles

Voor een optimale benutting van het dakoppervlak is een flexibel montagesysteem gewenst. Het montagesysteem Easymount van Freenergics Solar Supplies is modulair opgebouwd en daardoor toepasbaar op alle soorten schuine en platte daken en geschikt voor alle typen zonnepanelen.

Als het gaat om schuine daken met shingles dan maken we gebruik van montageplaten, stokschroeven en adapterplaten voor de bevestiging van de montagerail van Easymount. Uiteraard kunnen wij in overleg ook kijken naar andere bevestigingsmethoden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Industrieweg 7A  | 5281 RW Boxtel | t 0411 - 68 97 25 | f 0411 - 67 13 22 | info@solar-supplies.nl